Bàn phím:
Từ điển:
 

lác

  • [squinting] schielend