Bàn phím:
Từ điển:
 

lá thắm

  • [love letter] Liebesbrief