Bàn phím:
Từ điển:
 

lá lách

  • [spleen] Milz, Spleen, üble Laune