Bàn phím:
Từ điển:
 

ái ân

  • I d. Tình thương yêu đằm thắm giữa trai và gái.
  • II đg. (vch.). Chung sống thành vợ chồng và ăn ở đằm thắm với nhau.