Bàn phím:
Từ điển:
 

lá cải

  • [rag] Lappen, Unfug