Bàn phím:
Từ điển:
 

la tinh

  • [Latin] Latein, lateinisch