Bàn phím:
Từ điển:
 

la đơn

  • [gladiolus] Gladiole