Bàn phím:
Từ điển:
 

la bàn

  • [compass] Kompass