Bàn phím:
Từ điển:
 
sun /sʌn/

danh từ

 • mặt trời, vừng thái dương
 • ánh nắng, ánh mặt trời
  • to take the sun: phơi nắng
 • (nghĩa bóng) thế, thời
  • his sun is set: anh ta hết thời rồi
 • (thơ ca) ngày; năm
 • cụm đèn trần (ở trần nhà) ((cũng) sun-burner)

Idioms

 1. against the sun
  • ngược chiều kim đồng hồ
 2. to hail (adore) the rising sun
  • khúm núm xun xoe với thế lực mới, phù thịnh
 3. to hold a candle to the sun
  • đốt đèn giữa ban ngày (làm một việc thừa)
 4. to make hay while the sun shines
  • (xem) hay
 5. a place in the sun
  • địa vị tốt trong xã hội
 6. to rise with the sun
  • dậy sớm
 7. Sun of righteousness
  • Chúa
 8. with the sun
  • theo chiều kim đồng hồ

ngoại động từ

 • phơi, phơi nắng
  • to sun oneself: tắm nắng

nội động từ

 • tắm nắng
sun
 • (thiên văn) mặt trời