Bàn phím:
Từ điển:
 

nhấp

  • đg. Cho thấm một ít nước để làm cho hơi ướt: Nhấp khăn mặt.