Bàn phím:
Từ điển:
 

nghê

  • d. Sư tử con, thường tạc hình ở trên các cột trụ hay trên nắp đỉnh đồng (cũ).