Bàn phím:
Từ điển:
 

bùi

  • 1 d. (ph.). Trám.
  • 2 t. Có vị ngon hơi beo béo như vị của lạc, hạt dẻ. Lạc càng nhai càng thấy bùi.