Bàn phím:
Từ điển:
 

cố nhân

  • d. (vch.). Bạn cũ, hay người yêu cũ. Gặp lại cố nhân.