Bàn phím:
Từ điển:
 

cố nhân

  • người quen biết cũ