Bàn phím:
Từ điển:
 

trúng tủ

  • Đúng với điều mình đoán trước (thtục) : Đầu bài ra trúng tủ.