Bàn phím:
Từ điển:
 

trúng thực

  • Ăn nhiều quá không tiêu hóa được.