Bàn phím:
Từ điển:
 

tống đạt

  • Chuyển đạt giấy tờ đến (cũ).