Bàn phím:
Từ điển:
 

sân si

  • đg. (cũ). Nổi giận.