Bàn phím:
Từ điển:
 

rung rinh

  • Lung lay nhè nhẹ: Ngọn cỏ rung rinh.