Bàn phím:
Từ điển:
 

nhược điểm

  • d. Chỗ kém, chỗ yếu. Một nhược điểm lớn của anh ta là hay tự ái. Những nhược điểm của máy.