Bàn phím:
Từ điển:
 

gọi

verb

  • to call; to hail
    • gọi xe tắc xi: to call a cab To name; to call