Bàn phím:
Từ điển:
 
vietnam

danh từ

  • (địa lý) Việt Nam