Bàn phím:
Từ điển:
 

húng lìu

  • Thứ bột thơm dùng làm gia vị, gồm năm vị trong đó có hột cây húng dổi, hột quế và hồi.