Bàn phím:
Từ điển:
 

ề à

  • tt. trgt. Dềnh dàng, mất thì giờ: Người ta đã giục đi mà vẫn cứ nói ề à mãi.