Bàn phím:
Từ điển:
 

ê tô

  • d. Đồ dùng để kẹp chặt một vật gì cho khỏi xê xích và dễ mài, giũa.