Bàn phím:
Từ điển:
 

e thẹn

  • Ngại ngùng nhút nhát.