Bàn phím:
Từ điển:
 

e te

  • (triết) d. Môi trường giả thiết, trong đó xảy ra những hiện tượng nhất định nào đó.