Bàn phím:
Từ điển:
 

e rằng

  • đgt. Ngại một điều gì: Làm như thế e rằng không tiện.