Bàn phím:
Từ điển:
 

ê răng

  • tt. Ghê răng: ăn nhiều khế chua ê răng.