Bàn phím:
Từ điển:
 

e ngại

  • đgt. Rụt rè, có phần sợ hãi: Nó e ngại không dám gặp giám đốc để trình bày.