Bàn phím:
Từ điển:
 

ê mặt

  • t. Ngượng, xấu hổ quá.