Bàn phím:
Từ điển:
 

ê ke

  • d. Dụng cụ để kẻ góc vuông.