Bàn phím:
Từ điển:
 

ê ê

  • Tiếng reo để chế giễu: Ê ê xấu quá!