Bàn phím:
Từ điển:
 

e e

  • Tiếng khóc của trẻ con mới sinh.