Bàn phím:
Từ điển:
 

ê chệ

  • t. Nhơ nhuốc nhục nhã: Ê chệ bọn việt gian!