Bàn phím:
Từ điển:
 

ê chề

  • t. Đau đớn khổ sở về tinh thần và sinh ra chán chường.