Bàn phím:
Từ điển:
 

ê-bô-nít

  • d. Chất cứng và đen chế bằng cao su lẫn với lưu huỳnh, dùng để làm cúc, lược, dụng cụ cách điện...