Bàn phím:
Từ điển:
 

e ấp

  • Rụt rè, lưỡng lự: Cứ nói đi không việc gì phải e ấp.