Bàn phím:
Từ điển:
 

ê ẩm

  • tt. trgt. Đau âm ỉ kéo dài: Những bước chân ê ẩm lại lê đi (Ng-hồng).