Bàn phím:
Từ điển:
 

ê a

  • t. Từ gợi tả giọng đọc kéo dài từng tiếng rời rạc. Học ê a như tụng kinh. Ê a đánh vần.