Bàn phím:
Từ điển:
 

đầy đủ

  • tt. Có đủ tất cả, không thiếu gì so với yêu cầu: ăn uống đầy đủ Trong nhà đầy đủ các tiện nghi.