Bàn phím:
Từ điển:
 

đay nghiến

  • đg. Đay một cách rất khó chịu, nhằm làm cho người khác phải khổ tâm. Giọng đay nghiến.