Bàn phím:
Từ điển:
 

đậu khấu

  • d. Cây họ gừng, thân rễ to bằng ngón tay, gốc bẹt, lá dài, quả hình trứng, dùng làm thuốc và gia vị.