Bàn phím:
Từ điển:
 

đậu cô ve

  • dt. Đậu có quả dẹp, dài, dùng làm thức ăn.