Bàn phím:
Từ điển:
 

đấu khẩu

  • đg. (kng.). Cãi nhau kịch liệt. Cuộc đấu khẩu giữa hai người.