Bàn phím:
Từ điển:
 

đầu hà

  • gieo mình xuống sông