Bàn phím:
Từ điển:
 

đầu gạc ốc bươu

  • ý nói sự lợi lộc nhỏ mọn ví như con ốc bươu không có sừng gạc mà cũng có cái vỏ đầu cứng nhọn