Bàn phím:
Từ điển:
 

đầu cây rắc phấn

  • ý tả cây mai hoa trắng nở như rắc phấn