Bàn phím:
Từ điển:
 
A-D conversion
  • (Tech) đổi sóng (tương tự) - số