Bàn phím:
Từ điển:
 
a b c - book /'eibi:'si:buk/

danh từ

  • sách vỡ lòng, sách học vần